Eksempel 1 på omfangsdræn frs ArcusbygOmfangsdræn i Storkøbenhavn og Nordsjælland

Opstår der fugt i kælderen som følge af vand, kan det være ødelæggende. Det kan i værste fald betyde et fundament, der skal renoveres, hvilket virkelig en dyr udgift.

Med et omfangsdræn omkring dit hus samt evt. en udvendig isolering af kælderydervæggen, er du sikret en tør og sund kælder.

Et omfangsdræn har det formål, at lede vandet væk fra dit hus, så vand og fugt ikke trænger ind gennem fundamentet. Det vil dermed forårsage vand i kælderen med deraf følgende skader.

Et omfangsdræn omkring dit hus er derfor en rigtig god investering.

(Har du samtidig problemer med opstigende kloakvand i forbindelse med kraftige regnskyl, er det en rigtig god ide også at investere i et højvandslukke)

Vi etablerer omfangsdræn i Storkøbenhavn og Nordsjælland

Vi eksperter i nedgravning af omfangsdræn. Dette har vi praktiseret hos mange boligejere, boligforeninger og virksomheder på hele Sjælland gennem de seneste mange år.

Et sådant dræn minder egentlig om en nedgravet tagrende, der ligger langs soklen på ydermuren. Det har til formål at lede overskydende vand væk, som potentielt kan påføre skade på fundamentet, der helst skal være tørt hele tiden.

Kvaliteten er i top

Når du får gravet ud til et omfangsdræn, får du en sikker og stabil løsning, Denne leder effektivt regnvandet væk fra ydermuren og ned i en brønd, der derigennem leder videre til kloak og afløb. Arcus Totalbyg sikrer, at kvaliteten er i top, og at drænet fungerer efter hensigten.

Eksempel 2 på omfangsdræn frs Arcusbyg

Isolering af kælderydervæggen

Når der alligevel skal graves langs med husets kælderydervægge i forbindelse med etablering af omfangsdrænet,vil vi anbefale dig at få isoleret din kælderydervæg.

En isolering af kælderydervæggen i kombination med et omfangsdræn er ensbetydende med en tør og varm kælder. Altså betyder det ekstra brugbare kvadratmeter i dit hus.

Omfangsdræn pris

Prisen for et omfangsdræn er afhængig af

  • Dybden på din kælder
  • Forholdende på stedet hvor der skal graves
  • Dybde
  • Placering af dit eksisterende kloaksystem, hvortil omfangsdrænet skal tilsluttes.

Herudover afhænger din pris for etablering af et omfangsdræn også af, om du selv sørger for

  •  Reetablering af dine arealer efter opgravning til dræn.
  • Eventuelt isolering af kælderydervæggen.

Eller om vores anlægsgartnere og brolæggere skal reetablere arealerne.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak samt besøg på din ejendom. Her kan vi besigtige forholdende og herefter udregne et gratis og uforpligtende tilbud. Både på etablering af omfangsdræn og eventuelt isolering af din kælderydervæg.

Hvad er en faskine?

En faskine er en effektiv måde at holde regnvandet væk ved skybrud. Faskinen opsamler på den her måde regnvand fra tage og andre flade områder. Det laves ved at grave ud, på et stort areal, som vist på billedet til højre, hvorefter der lægges faskineblokke og derefter bundtekstil.

Bundtekstilen gør at det kun er vand og ikke snavs, som kommer i faskineblokkene. Vandet løber nu fra taget, ned i en sandfangsbrønd, som benyttes til at sortere snavs fra, så det ikke løber med vandet ned i faskinen.

Hvor stor skal faskinen være?

Det er muligt selv at beregne størrelse på faskinen. Her skal man være opmærksom på følgende: Nedbør, størrelse på areal, type af jord samt fremtidig udvikling af vejr. Prøv beregneren og find ud af hvor stor en faskine som kræves: Beregning af faskine

Hvorfor er faskine en god ide?

En faskine er godt for miljøet. Det skyldes at regnvandet får mulighed for at løbe fra tag, nedløbsrør og ned i faskinen, for derefter at sive stille og roligt ned i grundvandet.

En anden faktor som taler for at få etableret en faskine, er de kommende store mængder regnvand. Disse kommer mange steder, specielt i denne kommende tid med vejrforandringer. Med en faskine leder man vandet væk fra huset, og ikke ned i kloaksystemet, som flere steder er presset til det yderste i forvejen.

Eksempel 3 på omfangsdræn frs ArcusbygEksempel 4 på omfangsdræn frs Arcusbyg

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på nedgravning af omfangsdræn

Du er velkommen til at kontakt os, hvis du er interesseret i omfangsdræn, så grib chancen og kontakt os idag.

    Få en pris på din opgave

    Udfyld formularen og vi vender tilbage med en pris. Det er 100% gratis og uforpligtende.